Citroen DS3: Wymiana bezpiecznika

Citroen DS3 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Wymiana bezpiecznika

Wymiana bezpiecznika


Przed wymianą bezpiecznika należy rozpoznać przyczynę usterki i ją usunąć.

Instalacja osprzętu elektrycznego Układ elektryczny w pojeździe został tak zbudowany, aby działał z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym.

Przed instalacją innego wyposażenia lub osprzętu elektrycznego w pojeździe należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

 

CITROËN nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z naprawą pojazdu lub usterką spowodowaną instalacją osprzętu dodatkowego niepochodzącego od, niezalecanego przez CITROËNA i zainstalowanego niezgodnie z zaleceniami, w szczególności dotyczy to urządzeń, których łączny pobór mocy przekracza 10 miliamperów

Dostęp do narzędzi

Szczypce oraz bezpieczniki zamienne znajdują się na wewnętrznej stronie skrzynki bezpieczników deski rozdzielczej. Aby ją otworzyć: &nb ...

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Patrz rozdz ...

Categorie