Citroen DS3: Wybór miejsca docelowego

Do nowego miejsca docelowego

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę


Wygrać " Wpisz miejsce docel. ".


Wybrać " Adres ".


Wybrać " Kraj: "
z proponowanej listy, następnie w ten sam sposób "Miasto" lub jego kod pocztowy, "Ulica", "Nr".

Zatwierdzić za każdym razem.

Wybrać " Archiwizuj ", aby
zapisać adres w kontaktach.

System umożliwia zapisanie do 200 wpisów.

Wybrać " Prowadź do ".


Wybrać kryterium nawigacji:
"Najszybsza", "Najkrótsza", "Czas/dystans" lub "Ekologiczna".

Wybrać kryteria wykluczania:
"Płatne", "Promy", "R. drog.", "Dokł.", "Blisko".

Wybrać " Zatwierdź ".


lub

Nacisnąć " Zobacz trasę na mapie ", aby rozpocząć prowadzenie.

Aby skasować informacje dotyczące prowadzenia, nacisnąć " Ustawienia ".

Nacisnąć " Zatrzymaj prowadzenie ".

Aby wznowić prowadzenie, nacisnąć " Ustawienia ".

Nacisnąć " Wznów prowadzenie ".

Do jednego z ostatnich miejsc docelowych

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Wpisz miejsce docel. ".


Wybrać adres z listy.


Wybrać " Prowadź do ".


Wybrać kryteria, a następnie
"Zatwierdź", albo nacisnąć "Zobacz trasę na mapie", aby rozpocząć prowadzenie.

Do kontaktu z książki telefonicznej

Aby móc korzystać z nawigacji "w kierunku kontaktu z książki telefonicznej", należy najpierw wprowadzić adres danego kontaktu.

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Wpisz miejsce docel. ".


Wybrać " Kontakty ".


Spośród kontaktów na
liście wybrać miejsce docelowe.

Wybrać " Prowadź do ".


Wybrać kryteria, a następnie
" Zatwierdź ", aby rozpocząć prowadzenie.

Do współrzędnych GPS

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Wpisz miejsce docel. ".


Wybrać " Adres ".


Ustawić "Długość ",
później "Szerokość".

Wybrać " Prowadź do ".


Wybrać kryteria, a następnie
" Zatwierdź ", albo nacisnąć "Zobacz trasę na mapie", aby rozpocząć prowadzenie.

Do punktu na mapie

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Wpisz miejsce docel. ".


Wybrać " Na mapie ".


Powiększyć mapę i wybrać wpisany punkt (ew. punkty).

Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wyświetlenie powiązanych informacji.

Do punktów użyteczności publicznej (POI)

Punkty POI są zapisane w układzie różnych kategorii.

Nacisnąć "Nawigacja", aby
wyświetlić stronę główną

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Wyszukaj POI ".


Wybrać " Wszyst. POI ",


lub

" Samochód ",


lub

"Rest./hotele ".


Coroczna aktualizacja mapy pozwala na uzyskanie informacji o nowych punktach POI.

Istnieje również możliwość comiesięcznej aktualizacji "Stref niebezpiecznych".

Szczegółowa procedura jest dostępna na stronie

Nawigacja - Prowadzenie

...

Ustawianie alarmów dla stref niebezpiecznych

Nacisnąć Nawigacja, aby wyświetlić stronę główną. Nacisnąć podstronę. Wybrać " Ustawienia ". Wybra ...

Categorie