Citroen DS3: Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

Wskaźnik poziomu oleju silnikowego


W wersjach wyposażonych we wskaźnik elektryczny informacja o prawidłowym poziomie oleju silnikowego wyświetlana jest przez kilka sekund w zestawie wskaźników po włączeniu zapłonu, po informacji serwisowej.

Kontrola poziomu oleju jest wiarygodna tylko wtedy, gdy samochód stoi poziomo, a silnik wyłączony jest od ponad 30 minut.

Poziom oleju prawidłowy


Poziom oleju prawidłowy

Brak oleju


Brak oleju

Sygnalizowany miganiem kontrolki "OIL" z równoczesnym zapaleniem się kontrolki serwisowej, sygnałem dźwiękowym i komunikatem.

Jeżeli brak oleju zostanie potwierdzony ręcznym wskaźnikiem, należy jak najszybciej uzupełnić poziom, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Patrz rubryka "Sprawdzanie poziomów płynów".

Usterka wskaźnika poziomu oleju


Usterka wskaźnika poziomu oleju

Sygnalizowana jest miganiem kontrolki "OIL--".

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

W przypadku usterki wskaźnika elektrycznego poziom oleju silnikowego nie jest już kontrolowany.

Dopóki system jest uszkodzony, należy sprawdzać poziom oleju silnikowego przy użyciu wskaźnika ręcznego, znajdującego się w komorze silnika.

Patrz rubryka "Sprawdzanie poziomów płynów".

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Po każdym przeglądzie należy wykonać zerowanie wskaźnika serwisowego. W tym celu należy wykonać następującą procedurę ...

Liczniki przebiegu

Przebieg całkowity i dzienny wyświetlane są przez trzydzieści sekund od wyłączenia zapłonu, po otwarciu drzwi kierowcy, jak i zaryglowaniu lub ...

Categorie