Citroen DS3: Wprowadzenie

Używać przycisków umieszczonych pod tabletem dotykowym, aby przejść do przewijania poszczególnych menu, a następnie naciskać przyciski wyświetlone na tablecie dotykowym.

Każde menu wyświetla się na jednej lub dwóch stronach (strona główna i podstrona).

Wprowadzenie


przypadku bardzo wysokiej temperatury system może przejść w stan czuwania (kompletne wyłączenie ekranu i dźwięku) na co najmniej 5 minut.

Wprowadzenie


Skróty: za pomocą dotykowych przycisków znajdujących się na górnym pasku tabletu dotykowego możliwy jest bezpośredni dostęp do wyboru źródła dźwięku, listy stacji (lub tytułów w zależności od źródła).

Wprowadzenie


Wybór źródła dźwięku (zależnie od wersji):

Wprowadzenie


Nacisnąć Menu, aby włączyć
przewijanie rodzajów menu.

Ustawienie natężenia dźwięku (każde źródło ustawiane jest niezależnie, również informacje drogowe (TA) i wskazówki systemu nawigacji).

Zwiększenie głośności.


Zmniejszenie głośności.


Wyłączenie dźwięku poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków zwiększania i zmniejszania głośności.

Przywrócenie dźwięku poprzez naciśnięcie jednego z dwóch przycisków regulacji głośności.

W przypadku silnego nagrzania głośność może się zmniejszyć, aby chronić system. Powrót do poprzedniego stanu nastąpi po obniżeniu temperatury wewnątrz pojazdu.

 

Ekran jest tzw. "rezystywny", trzeba mocniej nacisnąć zwłaszcza przy przesuwaniu (przewijanie listy, przesuwanie mapy...). Nie wystarczy zwykłe muśnięcie. Ekran nie reaguje na dotyk kilkoma palcami.

Zastosowane rozwiązanie techniczne umożliwia obsługę ekranu w rękawiczkach i używanie go w każdej temperaturze.

 

Do czyszczenia ekranu zaleca się używać miękkiej ściereczki (np. do okularów) bez środków czyszczących.

Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać ekranu mokrymi rękami.

* Zależnie od wyposażenia.

Tablet dotykowy 7-calowy

Nawigacja GPS - Radioodtwarzacz multimedialny - Telefon Bluetooth System został zakodowany w taki sposób, by działał wyłącznie w Pa&# ...

Sterowanie przy kierownicy

Radio: wybór poprzedniej / następnej zapamiętanej stacji. Media: wybór rodzaju / wykonawcy / folderu z listy klasyfikacyjnej. Wybór po ...

Categorie