Citroen DS3: W przypadku tabletu dotykowego

Citroen DS3 –> Bezpieczeństwo –> Active City Brake –> Wyłączenie –> W przypadku tabletu dotykowego

W przypadku tabletu dotykowego


W przypadku ekranu monochromatycznego C

Nacisnąć przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do głównego menu.  Wybrać "Personalizacja - Konfiguracja".  Wybra&# ...

Ograniczenia działania

System wykrywa wyłącznie pojazdy, które są zatrzymane lub poruszają się w tym samym kierunku ruchu. Nie wykrywa niewielkich pojazdó ...

Categorie