Citroen DS3: Tryb ręczny

Zmiana biegu odbywa się tylko wtedy, gdy pozwoli na to prędkość samochodu oraz moment obrotowy silnika; w przeciwnym razie zastosowane jest prawo trybu automatycznego.

D znika, a w zestawie wskaźników
pojawiają się kolejno wybierane biegi.

W przypadku niedostatecznej lub za wysokiej prędkości obrotowej wybrany bieg miga przez kilka sekund, a następnie wyświetla się rzeczywiście wybrany bieg.

Przejście z położenia D (tryb automatyczny) do M (ręczny) może być wykonane w dowolnym momencie.

Po zatrzymaniu lub przy małej prędkości skrzynia biegów automatycznie włącza pierwszy bieg.

Wartość nieprawidłowa w trybie ręcznym

Ten symbol wyświetla się, jeżeli
bieg jest źle wybrany (wybierak między dwoma biegami).

Zatrzymanie samochodu

Przed wyłączeniem silnika można ustawić położenie P lub N, aby wybrać luz.

W obu przypadkach zaciągnąć hamulec postojowy, aby unieruchomić pojazd.

Jeżeli wybierak nie znajduje się w położeniu P, po otwarciu drzwi kierowcy lub około 45 sekund po wyłączeniu zapłonu na ekranie pojawi się komunikat alarmowy.
  •  Ustawić ponownie wybierak w położeniu P; komunikat zniknie.

W przypadku jazdy po zalanej drodze albo podczas przejeżdżania brodem jechać powoli.

Tryb automatyczny

Wybrać położenie D, aby sześć biegów było zmienianych automatycznie. Skrzynia biegów pracuje w takim wypadku w trybie samodosto ...

Usterka działania

Przy włączonym zapłonie zapalenie się tej kontrolki, sygnał dźwiękowy oraz komunikat alarmowy na ekranie oznaczają usterkę skrzyni ...

Categorie