Citroen DS3: Streaming audio Bluetooth

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Media –> Streaming audio Bluetooth

Funkcja streaming umożliwia odsłuchiwanie plików muzycznych z telefonu przez głośniki samochodu.

Podłączyć telefon: patrz rubryka " Telefon ".

W menu " Bluetooth : Telefon - audio" wybrać telefon do podłączenia.

System audio łączy się automatycznie z nowo sparowanym telefonem.

Uaktywnić źródło streaming,
naciskając przycisk SOURCE*.

Sterowanie odtwarzaniem utworów jest możliwe za pomocą przycisków na panelu audio i przycisków na kierownicy**. Informacje kontekstowe mogą być wyświetlane na ekranie.

* W pewnych przypadkach odtwarzanie plików audio należy zainicjować z klawiatury.

** Jeżeli telefon obsługuje funkcję.

Informacje i zalecenia

Radioodtwarzacz odczytuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem ".mp3" przy częstotliwości próbkowania 22,05 kHz albo 44,1 kHz. Pozostałe p ...

Podłączenie odtwarzaczy Apple

Podłączyć odtwarzacz Apple do gniazda USB za pomocą odpowiedniego kabla (zakupić osobno). Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Sterowanie ...

Categorie