Citroen DS3: Ruch drogowy

Informacje drogowe

Wyświetlanie komunikatów

Nacisnąć " Nawigacja ", aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Komunik. drog. ".


Ustawić filtry:

"Na trasie,


" Wokół ",


" W miejscu docel. ", aby
uzyskać zawężoną listę komunikatów.

Nacisnąć drugi raz, aby wyłączyć filtr.

Wybrać komunikat
z wyświetlonej listy.

Wybrać lupę, aby uzyskać
informacje głosowe.

Komunikaty TMC (Trafic Message Channel) w nawigacji GPS są informacjami związanymi z ruchem drogowym podawanymi w czasie rzeczywistym.

Ustawianie filtrów

Nacisnąć " Nawigacja ", aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Ustawienia ".


Wybrać " Opcje drogowe ".


Wybrać:


Następnie zawęzić filtrowanie.

Wybrać " Zatwierdź ".


Zalecamy ustawić promień filtrowania:
  •  20 km w aglomeracji,
  •  50 km na autostradzie.

Słuchanie komunikatów TA

Nacisnąć Nawigacja, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Ustawienia ".


Wybrać " Głos ".


Włączyć/Wyłączyć
" R. drog. (TA) ".

Funkcja TA (Traffic Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch komunikatów ostrzegawczych TA.

Aby móc działać, funkcja ta wymaga prawidłowego odbioru stacji radiowej nadającej tego typu komunikaty. Z chwilą emisji informacji odsłuch z aktualnego źródła zostaje automatycznie przerwany, aby przekazać komunikat TA. Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony po zakończeniu nadawania komunikatu.

Ustawianie alarmów dla stref niebezpiecznych

Nacisnąć Nawigacja, aby wyświetlić stronę główną. Nacisnąć podstronę. Wybrać " Ustawienia ". Wybra ...

Radio Media

...

Categorie