Citroen DS3: Rozruch samochodu

Citroen DS3 –> Jazda –> Manualna 6-biegowa skrzynia biegów –> Rozruch samochodu

N pojawia się w zestawie
wskaźników.

Jeżeli silnik nie rusza:
  •  Jeżeli N miga w zestawie wskaźników, przestawić wybierak biegów do położenia A, następnie do położenia N.
  • Jeżeli ta
    kontrolka zapala się, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu, nacisnąć mocniej pedał hamulca

AUTO i 1, 1 lub R pojawiają się
w zestawie wskaźników.

W zależności od typu sterowanej skrzyni biegów pojazd może ruszyć natychmiast.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rubryce "Funkcja niezależnego przekazania napędu".

Nie naciskać jednocześnie pedału hamulca i pedału przyspieszenia.

Grozi to bardzo szybkim zużyciem sprzęgła.

Funkcja niezależnego przekazania napędu (w zależności od wyposażenia)

Funkcja ta zapewnia większą elastyczność prowadzenia przy małej prędkości (manewr parkowania, jazda w korkach...).

Po wcześniejszym ustawieniu wybieraka biegów w położeniu A, M lub R samochód rusza natychmiast po zdjęciu nogi z pedału hamulca, przy małej prędkości i z silnikiem na wolnych obrotach.

Nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki wewnątrz samochodu, gdy silnik pracuje.

 

Funkcja niezależnego przekazania napędu może być chwilowo niedostępna, gdy temperatura sprzęgła jest zbyt wysoka lub nachylenie drogi jest za duże.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

N. Neutral (Luz) R. Reverse (Bieg wsteczny) 1 2 3 4 5 / 6. Biegi w trybie ręcznym. AUTO. Zapala się po wybraniu trybu zautomatyzowanego. Gaśnie po przej" ...

Tryb zautomatyzowany

Wybrać położenie A. Symbol AUTO oraz włączony bieg wyświetlają się w zestawie wskaźników. Skrzynia biegów prz ...

Categorie