Citroen DS3: Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Tablet dotykowy 7-calowy –> Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)


Journaline jest serwisem informacyjnym opartym na tekście opracowanym dla systemów radiofonii cyfrowej.

Dostarcza on informacji tekstowych ustawionych w sposób hierarchiczny, w postacji tematów i podtematów.

Usługa ta jest dostępna poprzez stronę "LISTA STACJI DAB".

Radio cyfrowe

Radio cyfrowe umożliwia uzyskanie wyższej jakości odsłuchu, jak również wyświetlanie informacji graficznych dotyczących słuchanej stacji. Wybrać "Lista" na stronie głównej.

Poszczególne bloki "multiplex/zespół" proponują wybór stacji posortowanych w porządku alfabetycznym.

Nacisnąć Radio Media, aby
wyświetlić stronę główną.

Wybrać zmianę źródła.


Wybrać " Radio DAB".


Wybrać " Lista " na stronie
głównej

lub

Wybrać " Lista stacji radio " na podstronie

Wybrać stację radiową z proponowanej listy.

Śledzenie DAB/FM

"DAB" nie pokrywa 100% obszaru kraju.

Gdy jakość sygnału cyfrowego jest słaba, "Śledzenie DAB/FM" umożliwia dalsze słuchanie tej samej stacji radiowej dzięki automatycznemu przełączaniu na odpowiadającą stację radiową analogową w paśmie "FM" (jeżeli istnieje).

Nacisnąć Radio Media, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Ustawienia ".


Wybrać " Radio ".


Wybrać "Śledzenie radia
cyfrowego/FM", a następnie " Zatwierdź ".

Jeżeli "Śledzenie DAB/FM" jest włączone, podczas przełączania na radio analogowe "FM" występuje kilkusekundowe opóźnienie, a czasami zmiana głośności.

Gdy jakość sygnału cyfrowego ulegnie poprawie, system automatycznie przełączy się na "DAB".

 

Jeżeli słuchana stacja "DAB" nie jest dostępna w paśmie "FM" (opcja " DAB/FM " wyświetlona w szarym kolorze) lub jeżeli "Śledzenie DAB/FM" nie jest włączone, w przypadku pogorszenia jakości sygnału dźwiękowego następuje wyłączenie dźwięku.

Włączanie / Wyłączanie RDS

Nacisnąć Radio Media, aby wyświetlić stronę główną. Nacisnąć podstronę. Wybrać " Ustawienia ". Wybra ...

Media

...

Categorie