Citroen DS3: Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny

Citroen DS3 –> Jazda –> Stop & Start –> Działanie –> Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny

Tryb STOP nie włącza się, gdy:

Kontrolka "ECO" miga przez kilka
sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Przejście silnika do trybu STOP

Kontrolka "ECO" zapala się w zestawie wskaźników i silnik przechodzi w stan czuwania:  z manualną skrzynią biegów, na postoj ...

Przejście silnika do trybu START

Kontrolka "ECO" gaśnie i silnik włącza się ponownie:  z manualną skrzynią biegów, gdy wciskany jest pedał sprzę ...

Categorie