Citroen DS3: Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroen DS3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie prędkości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu automatycznie anuluje miganie.

Wyjście z trybu regulatora

Wyjście z trybu regulatora


Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE": następuje wybór trybu regulatora bez włączania go (PAUSE).  Usta ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość znika i migają kreski. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specj ...

Categorie