Citroen DS3: Podłączanie urządzenie peryferyjnego Bluetooth

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Tablet dotykowy 7-calowy –> Telefon –> Podłączanie urządzenie peryferyjnego Bluetooth

Ponowne podłączanie automatyczne

Ostatni podłączony telefon podłącza się ponownie automatycznie, jeżeli ten sposób łączenia został uaktywniony w trakcie procedury parowania.

Połączenie jest potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu oraz nazwy telefonu.

Podłączanie ręczne

Nacisnąć Telefon, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę.


Wybrać " Bluetooth ", aby
wyświetlić listę sparowanych urządzeń peryferyjnych.

Wybrać urządzenie peryferyjne do podłączenia.

Nacisnąć " Wyszukaj urządzenie
".

Połączenie jest potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu oraz nazwy telefonu.

Parowanie telefonu Bluetooth

Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zwiększenia uwagi ze strony kierowcy operacje parowania telefonu kom& ...

Obsługa sparowanych telefonów

Funkcja ta umożliwia dołączanie albo odłączanie urządzenia peryferyjnego, jak również usuwanie parowania. Nacisną ...

Categorie