Citroen DS3: Połączenie alarmowe z lokalizacją

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym –> Połączenie alarmowe z lokalizacją

Połączenie alarmowe z lokalizacją


W sytuacji awaryjnej nacisnąć na
ponad 2 sekundy ten przycisk.

Migająca zielona dioda i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie połączenia z platformą "Połączenie alarmowe z lokalizacją"*.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Zielona dioda gaśnie.

Naciśnięcie (w dowolnej chwili) na ponad 8 sekund tego przycisku anuluje połączenie.

Zielona dioda pozostaje zapalona (nie miga), jeżeli połączenie zostało ustanowione.

Gaśnie po zakończeniu połączenia.

Połączenie obsługiwane jest przez platformę "Połączenie alarmowe z lokalizacją", która otrzymuje informacje o lokalizacji pojazdu i może zaalarmować odpowiednie służby ratownicze.

W krajach, w których platforma nie świadczy usług lub jeżeli usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji.

W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej, niezależnie od tego, czy poduszka została uruchomiona, połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie.

 

Jeśli korzystają Państwo z usługi DS Connect BOX z pakietem SOS i assistance, dysponują Państwo również usługami dodatkowymi w strefie osobistej MyCITROËN poprzez stronę internetową CITROËNA Państwa kraju

* Usługi te zależą od warunków i dostępności.

Skontaktować się z siecią CITROËNA.

Działanie systemu

Po włączeniu zapłonu na
3 sekundy zapala się zielona kontrolka, co sygnalizuje prawidłowe działanie systemu.

Pomarańczowa kontrolka miga, a
potem gaśnie: system nie działa prawidłowo.

Pomarańczowa kontrolka świeci w sposób ciągły: należy wymienić baterię awaryjną.

W obydwu przypadkach usługi wzywania pomocy w nagłych wypadkach i assistance mogą nie działać.

Skontaktować się jak najszybciej z warsztatem specjalistycznym.

Nieprawidłowe działanie systemu nie stanowi przeszkody dla dalszej jazdy.

Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym

...

Połączenie assistance z lokalizacją

Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu. Komunikat głosowy potwierdza wykonanie po&# ...

Categorie