Citroen DS3: Odtwarzacz USB

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Media –> Odtwarzacz USB

Moduł składa się z portu USB
i gniazda Jack, w zależności od modelu.

System tworzy listy odtwarzania (pamięć tymczasowa), co może zająć od kilku sekund do kilku - kilkunastu minut przy pierwszym podłączeniu.

Zmniejszenie liczby plików innych niż muzyczne oraz liczby folderów umożliwia skrócenie tego czasu oczekiwania. Listy odtwarzania są aktualizowane przy każdym włączeniu stacyjki albo podłączeniu pamięci USB.

Listy są zapamiętywane: bez ingerencji w te listy, czas następnego pobierania ulega skróceniu.

Odtwarzacz USB


Włożyć moduł USB do gniazda USB albo podłączyć urządzenie peryferyjne USB do gniazda USB za pomocą odpowiedniego przewodu (należy zakupić osobno).

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
LIST REFRESH (odświeżanie listy), aby wyświetlić różne rodzaje klasyfikacji.

Wybrać według "Folderu" /
"Wykonawcy" / "Rodzaju" / "Listy odtwarzania".

Nacisnąć OK, aby wybrać żądaną
klasyfikację, potem ponownie OK, aby zatwierdzić.

Nacisnąć krótko LIST REFRESH
(odświeżanie listy), aby wyświetlić wybrany wcześniej sposób katalogowania.

Listę można przeglądać za
pomocą przycisków lewo/prawo i góra/dół.

Zatwierdzenie wyboru następuje
po naciśnięciu OK.

Nacisnąć jeden z tych klawiszy,
aby przejść do poprzedniego / następnego utworu z listy.

Przytrzymać naciśnięty jeden z klawiszy, aby przewijać szybko do przodu lub wstecz.

Nacisnąć jeden z tych klawiszy,
aby przejść do poprzedniego / następnego "Folderu", "Wykonawcy", "Rodzaju" albo "Listy odtwarzania" zgodnie z listą.

Media

...

Wejście dodatkowe (AUX)

Podłączyć urządzenie przenośne (odtwarzacz MP3...) do gniazda Jack za pomocą przewodu audio (należy zakupić osobno). Naciskać p ...

Categorie