Citroen DS3: Odbiór połączenia

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Tablet dotykowy 7-calowy –> Telefon –> Odbiór połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem i wyświetleniem okna na ekranie.

Krótkie naciśnięcie przycisku
TEL przy kierownicy powoduje odbiór połączenia.

Nacisnąć dłużej


przycisk TEL, aby odrzucić
połączenie.

lub

Wybrać " Zakończ ".


Obsługa sparowanych telefonów

Funkcja ta umożliwia dołączanie albo odłączanie urządzenia peryferyjnego, jak również usuwanie parowania. Nacisną ...

Wykonanie połączenia

Odradza się zdecydowanie używania telefonu podczas jazdy. Zaparkować samochód. Wykonać połączenie przy użyciu przycisk& ...

Categorie