Citroen DS3: Menu główne

Menu główne


Radio-CD

Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu "Radio-CD", można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z użytkowaniem radioodtwarzacza (śledzenie stacji RDS, tryb REG) lub CD (introscan, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji "Radio-CD" znajdują się w rubryce "Radioodtwarzacz".

Konfiguracja samochodu

Konfiguracja samochodu


Menu "Config vehic" umożliwia włączenie lub wyłączenie następujących elementów:

Z poziomu tego menu możliwe jest również wykonanie reinicjalizacji systemu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach (patrz rubryka "Bezpieczeństwo").

Opcje

Po wybraniu menu "Options" można otworzyć program diagnostyczny sprawdzający stan wyposażenia (aktywny, nieaktywny, usterka).

Regulacja wyświetlacza

Menu "Display Configuration" (Konfiguracja wyświetlacza) umożliwia dostęp do następujących parametrów:

Regulacja wyświetlacza


Regulacja wyświetlacza


Ustawienie daty i godziny

Języki

W menu "Choice of language" (Wybór języka) można zmienić język wyświetlania, wybierając go z określonej listy.

Jednostki

Menu "International parameters" (Parametry międzynarodowe) umożliwia zmianę parametrów:

Z chwilą przejścia na mpg jako jednostki zużycia paliwa informacje na wyświetlaczu zestawu wskaźników dotyczące prędkości i przebiegu są wyświetlane odpowiednio w mph i w milach.

 

Ze względów bezpieczeństwa konfigurację ekranów należy wykonywać bezwzględnie na postoju, po zatrzymaniu pojazdu.

Sterowanie

Za pośrednictwem panelu radioodtwarzacza można:  nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego,  nac ...

Ekran monochromatyczny C

...

Categorie