Citroen DS3: Kontrolki alarmowe

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki poprzez zapoznanie się z komunikatem wyświetlanym na ekranie wielofunkcyjnym.

W razie wątpliwości skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

 
Kontrolka

jest zapalona

Przyczyna

Działanie / Uwagi

STOP na stałe, sama lub powiązana z inną kontrolką ostrzegawczą, wraz z sygnałem dźwiękowym i komunikatem na ekranie Zapalenie się kontrolki jest związane z poważną usterką układu hamulcowego lub temperaturą płynu chłodzącego. Należy koniecznie zatrzymać pojazd przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, ponieważ istnieje ryzyko wyłączenia silnika podczas jazdy.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Service czasowo. Pojawienie się mniejszych usterek niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę, sprawdzając komunikat wyświetlony na ekranie, np.:
  •  poziom oleju silnikowego,
  •  poziom płynu spryskiwacza szyb,
  •  bateria pilota zdalnego sterowania,
  •  zatkanie filtra cząstek stałych w samochodach z silnikiem Diesla (patrz rubryka "Filtr cząstek stałych (diesel)").

W razie innych usterek skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

na stałe. Pojawienie się poważnych usterek niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę, sprawdzając komunikat wyświetlony na ekranie, i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Układ hamulcowy na stałe, w powiązaniu z kontrolką STOP. Poziom płynu w układzie hamulcowym jest niewystarczający Konieczne jest zatrzymanie w optymalnych warunkach bezpieczeństwa.

Uzupełnić poziom płynem zalecanym przez CITROËNA.

Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić układ w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

na stałe, w powiązaniu z kontrolkami STOP i ABS. Usterka elektronicznego rozdzielacza siły hamowania (REF). Konieczne jest zatrzymanie w optymalnych warunkach bezpieczeństwa.

Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

System zapobiegający zablokowaniu kół (ABS) na stałe. Usterka systemu zapobiegającego zablokowaniu kół. Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Dynamiczna kontrola stabilności (CDS/ASR) miga. Uruchomienie regulacji systemu System optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność pojazdu.
na stałe, w połączeniu z zapaleniem się kontrolki przycisku wyłączenia i towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. System CDS/ASR lub wspomagania ruszania na pochyłości jest uszkodzony Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.
System autodiagnostyki silnika miga. Usterka systemu kontroli silnika. Ryzyko zniszczenia katalizatora.

Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym

na stałe. Usterka układu czystości spalin. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Minimalny poziom paliwa na stałe. Gdy kontrolka zapali się po raz pierwszy, w zbiorniku paliwa znajduje się około 5 litrów paliwa. Należy bezwzględnie uzupełnić paliwo, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Kontrolka ta zapala się przy każdym włączeniu stacyjki, dopóki nie zostanie zatankowana wystarczająca ilość paliwa.

Pojemność zbiornika: około 50 litrów (silnik benzynowy) lub 46 litrów (diesel); (W zależności od wersji: około 30 litrów (benzynowy lub diesel)).

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego

Temperatura maksymalna płynu chłodzącego na stałe. Zbyt wysoka temperatura w układzie chłodzenia. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Jeżeli to konieczne, przed dolaniem płynu należy zaczekać, aż silnik ostygnie.

Jeżeli problem nie zniknie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Ciśnienie oleju silnikowego na stałe. Usterka układu smarowania silnika. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Ładowanie akumulatora na stałe. Usterka układu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora...). Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Otwarte drzwi na stałe, przy prędkości poniżej 10 km/h. Drzwi lub bagażnik są otwarte. Zamknąć odpowiedni element.
na stałe, wraz z sygnałem dźwiękowym, przy prędkości powyżej 10 km/
Poduszki powietrzne zapalona czasowo. Zapala się na kilka sekund i gaśnie po włączeniu zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym

na stałe. Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym
Niezapięte / odpięte pasy bezpieczeństwa na stałe, potem miga wraz z narastającym sygnałem dźwiękowym. Kierowca i/lub pasażer na przednim fotelu nie zapiął pasa bezpieczeństwa lub go odpiął. Pociągnąć pas i włożyć klamrę do zaczepu pasa.
Układ kierowniczy ze wspomaganiem na stałe. Usterka wspomagania układu kierowniczego. Prowadzić ostrożnie i w sposób łagodny.

Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Za niskie ciśnienie w ogumieniu na stałe, z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Niewystarczające ciśnienie w jednym kole lub kilku kołach. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Kontrolę należy wykonać na zimno.

Należy ponownie inicjować system po każdej regulacji ciśnienia w jednej oponie bądź kilku oponach i po wymianie jednego koła lub kilku kół.

Więcej informacji na temat wykrywania niskiego ciśnienia w oponach zawiera odpowiednia rubryka

miga, potem na stałe; równocześnie świeci kontrolka Service. Funkcja wykazuje usterkę: kontrola ciśnienia w oponach nie jest już zapewniona. Sprawdzić ciśnienie w oponach możliwie jak najszybciej.

Zlecić kontrolę układu przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.

Dodatek AdBlue (Diesel BlueHDi) na stałe, z chwilą włączenia stacyjki, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem podającym pozostały przebieg. Możliwy przebieg zawiera się pomiędzy 600 i 2400 km. Należy szybko uzupełnić zapas dodatku AdBlue: skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.
miga, w połączeniu z kontrolką SERVICE, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem podającym możliwy pozostały przebieg. Możliwy przebieg zawiera się pomiędzy 0 i 600 km. Należy koniecznie uzupełnić dodatek AdBlue, aby uniknąć awarii: skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.
miga, w połączeniu z kontrolką SERVICE, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem sygnalizującym zakaz rozruchu. Zbiornik dodatku AdBlue jest pusty: przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie uzupełnić zapas dodatku AdBlue: skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.

Należy koniecznie wlać do zbiornika dodatku minimum 3,8 litra dodatku AdBlue.

Układ czystości spalin SCR (Diesel BlueHDi) na stałe, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Wykryto usterkę układu czystości spalin SCR. Ten alarm znika, gdy tylko poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach będzie znów prawidłowy.
miga, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem informującym o pozostałym możliwym przebiegu. Po potwierdzeniu usterki układu czystości spalin będzie można przejechać maksymalnie 1100 km przed włączeniem się blokady rozruchu Skontaktować się możliwie jak najszybciej z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym, aby uniknąć awarii.
miga, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Przekroczona dopuszczalna granica przebiegu po potwierdzeniu usterki układu czystości spalin: blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

 

Więcej informacji na temat dodatku AdBlue i jego uzupełniania zawiera odpowiednia rubryka.

Kontrolki wyłączenia

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego systemu. Może temu towarzyszyć sygnał dźwi ...

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Jeżeli przy pracującym silniku wskazówka znajduje się:  w strefie A, temperatura jest odpowiednia,  w strefie B, temperatura jest zbyt wy ...

Categorie