Citroen DS3: Komputer pokładowy

Citroen DS3 –> Kontrola jazdy –> Komputer pokładowy

Kilka definicji

Zasięg
(km lub mile)

Przewidywany zasięg samochodu na paliwie pozostałym w zbiorniku (w zależności od średniego zużycia podczas ostatnio przejechanych kilometrów).

Wartość zmienia się przy zmianie stylu jazdy lub ukształtowania terenu, powodując istotne odchylenie od zużycia chwilowego.

Gdy zasięg spadnie poniżej 30 km, zaświecą się kreski. Po uzupełnieniu zbiornika paliwa o co najmniej 5 litrów wartość ta zostanie ponownie przeliczona i wyświetli się, jeżeli przekroczy 100 km.

Jeżeli podczas jazdy na stałe zaświecą się kreski, należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Chwilowe zużycie paliwa
(l/100 km lub km/l lub mpg)

Obliczone w ciągu ostatnich kilku sekund.

Ta funkcja wyświetla się po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

Średnie zużycie paliwa
(l/100 km lub km/l lub mpg)

Obliczone od ostatniego zerowania danych dotyczących jazdy.

Średnia prędkość
(km/h lub mph)

Obliczona od ostatniego zerowania danych dotyczących jazdy.

Przebyty dystans
(km lub mile)

Obliczony od ostatniego zerowania danych dotyczących trasy.

Pozostały do przejechania
dystans (km lub mile)

Jest to dystans pozostały do przejechania do punktu docelowego. Może on być wpisany przez użytkownika.

Jeżeli dystans nie jest wprowadzony, zamiast cyfr wyświetlają się kreski.

Licznik czasu systemu
Stop & Start (minuty / sekundy albo godziny / minuty)

Jeżeli Państwa samochód jest wyposażony w system Stop & Start, licznik czasu zlicza i sumuje czasy trwania przejścia w tryb STOP podczas jazdy.

Licznik zeruje się po każdym włączeniu zapłonu kluczykiem.

Zerowanie tras

Gdy wyświetlona jest dana trasa, nacisnąć przycisk zerowania. Trasy "1" i "2" są niezależne, ale mają te same paramet ...

Drzwi i klapy

...

Categorie