Citroen DS3: Kamera cofania

Citroen DS3 –> Jazda –> Kamera cofania

Kamera cofania


Kamera cofania włącza się automatycznie w momencie włączenia wstecznego biegu.

Widok z kamery pokazywany jest na ekranie nawigacji.

Kamera cofania nie może w żadnym wypadku zwolnić kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności.

Kamera cofania


Odstęp pomiędzy niebieskimi liniami odpowiada szerokości samochodu bez lusterek wstecznych.

Niebieskie linie przedstawiają ogólny kierunek ruchu pojazdu.

Czerwona linia oznacza odległość około 30 cm poza granicą tylnego zderzaka Państwa samochodu. Sygnał dźwiękowy staje się ciągły po przekroczeniu tej granicy.

Zielone linie przedstawiają odległość od około 1metra do 2 metrów poza granicą tylnego zderzaka Państwa samochodu.

Należy regularnie czyścić kamerę cofania miękką, suchą ściereczką.

Usterka działania

W razie nieprawidłowej pracy układu, w momencie włączenia biegu wstecznego, w zestawie wskaźników zapali się ta kontrolka i/lub na ekranie ...

Widoczność

...

Categorie