Citroen DS3: Czołowe poduszki powietrzne

Citroen DS3 –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Czołowe poduszki powietrzne

Czołowe poduszki powietrzne


W razie silnego czołowego zderzenia system chroni kierowcę i pasażera na przednim fotelu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia głowy i klatki piersiowej.

Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy, natomiast poduszka powietrzna pasażera - w desce rozdzielczej powyżej przedniego schowka.

Wyzwolenie

Poduszki powietrzne wyzwalają się, oprócz czołowej poduszki powietrznej pasażera, jeśli jest ona wyłączona, w przypadku silnego zderzenia czołowego całą lub częścią przedniej strefy samochodu A, zgodnie z osią wzdłużną samochodu w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od przodu do tyłu samochodu.

Poduszka powietrzna rozwija się między głową - klatką piersiową osoby na przednim fotelu samochodu i deską rozdzielczą w celu amortyzacji szarpnięcia do przodu.

Wyłączenie


Wyłączenie

Tylko poduszka powietrzna po stronie pasażera może być wyłączona:

Ta kontrolka pali się w zestawie
wskaźników po włączeniu zapłonu oraz przez cały czas, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, w przypadku montażu fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" należy bezwzględnie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera.

W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej pasażera.

Ponowne włączenie

Po wyjęciu fotelika dziecięcego ustawionego "tyłem do kierunku jazdy" przekręcić przełącznik w położenie "ON", aby ponownie włączyć poduszkę powietrzną i w przypadku zderzenia zapewnić bezpieczeństwo pasażera jadącego z przodu.

Nieprawidłowe działanie

Jeżeli ta kontrolka zapala się
w zestawie wskaźników, koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu. Poduszki mogą nie wyzwolić się w przypadku silnego uderzenia.

Ogólne informacje

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

Boczne poduszki powietrzne

W razie silnego uderzenia bocznego system chroni kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia torsu pomiędz ...

Categorie