Citroen DS3: CarPlay

CarPlay


Podłączanie smartfonów CarPlay

Ze względów bezpieczeństwa i ponieważ wymaga to ciągłej uwagi kierowcy, używanie smartfona podczas jazdy jest zabronione.

Czynności należy wykonywać podczas postoju samochodu.

 

Synchronizacja smartfona umożliwia użytkownikom wyświetlanie danych aplikacji przystosowanych do technologii CarPlay ze smartfona na ekranie samochodu.

Zasady i normy są przedmiotem ciągłego rozwoju; zaleca się zaktualizowanie systemu operacyjnego Państwa smartfona.

Aby poznać modele smartfonów dostępne do wyboru, należy połączyć się z adresem internetowym marki w Państwa kraju.

 

Ze względów bezpieczeństwa aplikacji można używać tylko na postoju; z chwilą wznowienia jazdy wyświetlanie przez nie informacji zostaje przerwane.

Podłączyć przewód USB. Smartfon
jest w trybie ładowania, gdy jest podłączony przewodem USB.

Po podłączeniu przewodem USB
funkcja"Telefon" przełącza się na funkcję "CarPlay" na karuzeli menu.

Nacisnąć "CarPlay", aby wyświetlić interfejs CarPlay.

lub

Podłączyć przewód USB. Smartfon
jest w trybie ładowania, gdy jest podłączony przewodem USB.

Nacisnąć "Usługi towarzyszące"
z poziomu systemu, aby wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć " CarPlay ", aby
wyświetlić interfejs CarPlay.

W trakcie procedury przy połączeniu wyświetla się jedna lub kilka stron ekranowych dotyczących niektórych funkcji.

Rozpoznawanie głosu

Nacisnąć koniec przełącznika świateł, aby uruchomić funkcję rozpoznawania głosu smartfona za pośrednictwem systemu.

Rozpoznawanie głosu


Rozpoznawanie głosu


Rozpoznawanie głosu

Nacisnąć koniec przełącznika świateł, aby uruchomić funkcję rozpoznawania głosu smartfona za pośrednictwem systemu. Rozpoznaw ...

Telefon

...

Categorie