Citroen DS3: Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

Citroen DS3 –> Bezpieczeństwo –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu –> Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

Objawia się ciągłym świeceniem
tej kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie komunikatu.

Wykryty spadek ciśnienia nie zawsze powoduje widoczne odkształcenie opony. Nie należy ograniczać się do samej tylko kontroli wizualnej.
Alarm utrzymuje się aż do ponownej inicjalizacji systemu.

Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

System zapewnia automatyczną kontrolę ciśnienia w ogumieniu podczas jazdy. System nadzoruje ciśnienie w czterech oponach, gdy tylko samochód jest w ruc ...

Ponowna inicjalizacja

Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kó ...

Categorie