Citroen DS3: Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Dodatek AdBlue jest roztworem na bazie mocznika. Płyn ten jest niepalny, bezbarwny i bez zapachu (jeżeli jest przechowywany w chłodnym miejscu).

W razie kontaktu ze skórą przemyć skażone miejsce bieżącą wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami przemywać natychmiast i obficie bieżącą wodą albo roztworem do przemywania oczu przez co najmniej 15 minut. W przypadku uczucia pieczenia albo utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.

W razie połknięcia przepłukać natychmiast usta czystą wodą, a następnie wypić dużą jej ilość.

W pewnych warunkach (np. przy wysokiej temperaturze) nie można wykluczyć ryzyka wydzielania się amoniaku: nie wdychać produktu. Opary amoniaku działają drażniąco na błony śluzowe ( oczy, nos i gardło).

Przechowywać AdBlue poza zasięgiem dzieci, w oryginalnym pojemniku.

Nigdy nie przelewać AdBlue do innego pojemnika: utraciłby wówczas swoją czystość.

Używać wyłącznie dodatku AdBlue zgodnego z normą ISO 22241.

Nigdy nie rozcieńczać dodatku wodą.

Nigdy nie wlewać dodatku do zbiornika oleju napędowego.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem


Konfekcjonowanie w pojemniku z tzw.

niekapką umożliwia uproszczenie operacji uzupełniania. Można zakupić pojemniki po 1,89 litra (1/2 galona) w sieci CITROËNA albo w warsztacie specjalistycznym

Nigdy nie uzupełniać dodatku z dystrybutora AdBlue przeznaczonego do użytku ciężarówek.

Uzupełnianie dodatku AdBlue

Napełnianie zbiornika AdBlue przewidziano przy każdym przeglądzie samochodu w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym. Niemniej jednak, bior& ...

Zalecenia dotyczące przechowywania

AdBlue zamarza w przybliżeniu poniżej -11C i ulega degradacji od 25C. Zaleca się przechowywanie pojemników w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed b ...

Categorie