Chevrolet Aveo: Zalecane płyny, środki smarne i części

Chevrolet Aveo –> Serwisowanie samochodu –> Zalecane płyny, środki smarne i części

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów przetestowanych i dopuszczonych do użytku.

Uszkodzenia wywołane stosowaniem niedopuszczonych materiałów eksploatacyjnych nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenie Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące. Podczas czynności związanych z ich obsługą należy zachować ostrożność. Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością oraz lepkością. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jakością - lepkość jest parametrem mniej ważnym. Jakość oleju zapewnia np.

czystość podzespołów silnika, ochronę przed zużyciem oraz kontrolę nad starzeniem się oleju, a klasa lepkości stanowi informację o gęstości oleju w zakresach temperatur.

Jakość oleju silnikowego Dexos 2 TM

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od jego parametrów i stopnia lepkości.

Należy używać i kupować oleje silnikowe oznaczone symbolem certyfikacji dexosTM. Oleje spełniające wymagania użytkowanego samochodu powinny być oznaczone na opakowaniu symbolem certyfikacji dexosTM. Ten symbol certyfikacji oznacza, że olej został zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexosTM.

Pojazd fabrycznie napełniono olejem silnikowym spełniającym wymagania specyfikacji dexosTM.

Należy używać wyłącznie oleju silnikowego zatwierdzonego jako zgodny z parametrami dexosTM lub równoważnego oleju silnikowego o odpowiednim stopniu lepkości.

Jednakże używanie oleju niezgodnego z parametrami dexos może w niektórych sytuacjach prowadzić do obniżenia wydajności i uszkodzenia silnika.

W przypadku braku pewności, czy użytkowany olej jest zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexosTM, należy skontaktować się z serwisem.

Uzupełnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe różnych producentów i typów można ze sobą mieszać, o ile oba oleje spełniają wymagane dla silnika normy (jakości i lepkości).

Jeśli olej silnikowy o wymaganej jakości jest niedostępny, dolać można maksymalnie 1 litr oleju klasy ACEA A3/B4 lub A3/B3 (tylko jeden raz, do najbliższej wymiany oleju).

Jego lepkość powinna być na wymaganym poziomie.

Stosowanie olejów klasy ACEA A1/ B1 lub A5/B5 jest zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie w określonych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika.

Dodatki do oleju silnikowego

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego może doprowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkości oleju silnikowego

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju.

Olej o kilku klasach jest określany dwoma oznaczeniami: Pierwsze oznaczenie, zakończone literą W, wskazuje lepkość w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie wskazuje lepkość w wysokich temperaturach.

Klasy lepkości oleju silnikowego


SAE 5W-30 jest najlepszą klasą lepkości oleju dla tego pojazdu. Nie należy używać olejów o innych klasach lepkości, takich jak SAE 10W-30, 10W-40 lub 20W-50.

Użytkowanie w niskich temperaturach: W przypadku bardzo zimnych regionów, gdzie temperatura spada poniżej -25C, należy używać oleju SAE 0W-xx. Olej o tej klasie lepkości zapewni łatwiejszy rozruch silnika w skrajnie niskich temperaturach.

Podczas wybierania oleju o odpowiedniej klasie lepkości należy pamiętać, aby zawsze wybierać olej zgodny z parametrami dexosTM.

Temperatury do -25 C: 5W-30, 5W-40
Temperatury do -25 C i poniżej: 0W-30, 0W-40

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC), na bazie kwasu organicznego, z dodatkiem środka niskokrzepliwego.

W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -35C.

W krajach o zimnym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -50C. Takie właściwości powinny być utrzymywane przez cały rok.

Należy utrzymywać odpowiednie właściwości płynu niskokrzepliwego.

Dodatki do płynu chłodzącego, które mają służyć jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne lub chronić przed niewielkimi nieszczelnościami mogą być przyczyną wystąpienia usterek.

Roszczenia gwarancyjne związane z efektami stosowania dodatków do płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn hamulcowy

Stosować wyłącznie płyn hamulcowy zatwierdzony dla tego pojazdu (DOT 4).

Z czasem płyn hamulcowy pochłania wilgoć z otoczenia, co ogranicza wydajność układu hamulcowego. W związku z tym w określonym odstępie czasu wymagana jest wymiana płynu hamulcowego.

Płyn hamulcowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym zbiorniku (dla uniknięcia pochłaniania wilgoci).

Upewnić się, że nie doszło do zanieczyszczenia płynu hamulcowego.

Przestroga Stosowanie płynu hamulcowego niskiej jakości może spowodować korozję wewnętrznych elementów układu hamulcowego i doprowadzić do pogorszenia skuteczności działania tego układu, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy zawsze stosować wysokiej jakości płyn hamulcowy zatwierdzony dla danego modelu pojazdu.

Zalecamy stosowanie oryginalnego płynu hamulcowego GM.

Płyn wspomagania układu kierowniczego

Stosować wyłącznie płyn Dexron VI.

Olej do manualnej skrzyni biegów

Silnik benzynowy 1.6: Stosować wyłącznie płyn SAE75W90.

Silniki inne niż silnik benzynowy 1.6: Stosować wyłącznie płyn Castrol BOT 303.

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

Stosować wyłącznie płyn Dexron VI.

Usługi dodatkowe

Trudne warunki eksploatacji Warunki eksploatacji są uznawane za trudne, jeśli często ma miejsce choćby jeden z poniższych czynników:  C ...

Dane techniczne

...

Categorie