Chevrolet Aveo: Uzupełnianie paliwa

Chevrolet Aveo –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Uzupełnianie paliwa

Przestroga Jeśli używane jest nieodpowiednie paliwo lub do zbiornika paliwa wprowadzono niewłaściwe dodatki paliwowe, silnik i katalizator mogą zostać poważnie uszkodzone.

Przy tankowaniu zawsze upewniać się, czy do zbiornika wlewane jest właściwe paliwo (benzyna lub olej napędowy). Jeśli pojazd z silnikiem wysokoprężnym zostanie zasilony benzyną, pojazd może zostać poważnie uszkodzony. Jeśli pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny, przed tankowaniem na pokrywce wlewu paliwa należy sprawdzić, jakie paliwo jest właściwe.

Ze względów bezpieczeństwa kanistry, dystrybutory i węże dystrybutorów paliwa muszą być odpowiednio uziemione.

Zgromadzony ładunek elektryczny może spowodować zapłon oparów benzyny.

Konsekwencją tego mogą być oparzenia lub uszkodzenie samochodu.

 

Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalania. Należy również wyłączyć telefony komórkowe.

Opary paliwa mogą zostać zapalone przez fale elektromagnetyczne lub ładunki elektryczne z telefonów komórkowych.

Paliwo jest substancją łatwopalną i wybuchową. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić.

Ponadto w trakcie tankowania i w bezpośrednim sąsiedztwie paliwa nie należy używać otwartego płomienia ani urządzeń wytwarzających iskry. Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientów stacji benzynowej.

Przed dotknięciem lub odkręceniem korka wlewu lub dyszy dystrybutora należy rozładować ładunki elektryczne nagromadzone na dłoniach poprzez dotknięcie przedmiotu, który może odprowadzić takie ładunki.

Podczas tankowania nie wykonywać żadnych czynności, które mogą powodować nagromadzanie się ładunków elektrycznych, jak np. wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. Opary paliwa mogą zostać zapalone przez nagromadzone ładunki elektryczne.

Jeśli w samochodzie czuć zapach paliwa, należy bezzwłocznie zwrócić się do serwisu w celu usunięcia przyczyny usterki.

Uzupełnianie paliwa


Klapka wlewu paliwa znajduje się z tyłu, po prawej stronie samochodu.

Uzupełnianie paliwa


  1. Wyłączyć silnik.
  2. Aby odblokować klapkę wlewu paliwa, nacisnąć przycisk c na desce rozdzielczej lub na nadajniku zdalnego sterowania.
  3.  Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
  4.  Powoli obrócić korek wlewowy w lewo. Jeśli słychać syk, przed całkowitym odkręceniem korka poczekać aż ustanie.

Uzupełnianie paliwa


  1. Jeżeli korek jest zamknięty na zamek, można go otworzyć za pomocą kluczyka zapłonu. Wyjąć korek. Korek jest przymocowany łańcuszkiem do zawiasu klapki.
  2.  Po zatankowaniu paliwa zamknąć korek. Przekręcać go w prawo, aż rozlegnie się "kliknięcie".
  3.  Zamknąć klapkę wlewu paliwa i docisnąć tak, aby się zatrzasnęła.

Uwaga Jeśli przy niskiej temperaturze zewnętrznej klapka wlewu paliwa nie otwiera się, należy w nią lekko postukać, a następnie ponowić próbę otwarcia.

Przestroga Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

Paliwo do silników wysokoprężnych

Należy tankować wyłącznie olej napędowy zgodny z normą EN 590. W krajach poza Unią Europejską należy tankować paliwo Euro-Die ...

Pielęgnacja samochodu

...

Categorie