Chevrolet Aveo: Uchwyty na napoje

Chevrolet Aveo –> Schowki –> Schowki –> Uchwyty na napoje

Uchwyty na napoje


Uchwyty na napoje


Uchwyty na napoje znajdują się na konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej.

Ostrzeżenie Gdy pojazd jest w ruchu nie umieszczać w uchwytach na napoje niezamkniętych kubków z gorącymi płynami. W razie rozlania płynu może dojść do poparzenia. Poparzenie kierowcy może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała w razie gwałtownego hamowania lub kolizji, nie umieszczać niezamkniętych lub niezabezpieczonych butelek, szklanek, puszek itp. w uchwytach, gdy pojazd jest w ruchu.

Schowek w desce rozdzielczej

W celu otwarcia pociągnąć za uchwyt. Ostrzeżenie Aby ograniczyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w razie wypadku ...

Schowek na okulary

Odchylić w dół w celu otwarcia. Przestroga Nie używać do przechowywania ciężkich przedmiotów. ...

Categorie