Chevrolet Aveo: Rejestratory danych o zdarzeniach

Chevrolet Aveo –> Informacje dla klienta –> Rejestratory danych o zdarzeniach

Rejestracja danych pojazdu

Niniejszy pojazd może być wyposażony w moduł rejestrujący dane podczas niektórych wypadków lub sytuacji grożących wypadkiem, np. w przypadku otwarcia poduszki powietrznej lub zderzenia z przeszkodą na drodze. Dane te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu okoliczności, w których dochodzi do wypadków i obrażeń ciała. Niektóre dane mogą dotyczyć działania układów kontroli dynamiki pojazdu oraz układów bezpieczeństwa.

Dane mogą pokazywać:

Dane te mogą pomóc w zrozumieniu okoliczności, w których dochodzi do wypadków i obrażeń ciała. Dane są zapisywane tylko podczas poważnych wypadków. W normalnych warunkach jazdy nie są rejestrowane żadne dane, moduł nie zapisuje też żadnych danych osobowych. Niemniej jednak osoby trzecie, np. organy ścigania, mogą połączyć zapisane dane z innymi danymi umożliwiającymi identyfikację kierowcy, które są zwykle zbierane podczas dochodzenia powypadkowego.

Do odczytu zapisanych danych wymagany jest specjalny sprzęt oraz dostęp do pojazdu lub modułu.

Zapisane dane mogą zostać odczytane przez producenta pojazdu oraz osoby trzecie, np. organy ścigania, korzystające ze specjalnego sprzętu i posiadające dostęp do pojazdu lub modułu.

Firma GM nie będzie uzyskiwała dostępu do tych danych ani przekazywała ich osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji: po wyrażeniu zgody przez właściciela pojazdu lub, w przypadku leasingu, przez leasingodawcę; w wyniku oficjalnego wniosku ze strony policji lub innych organów państwowych; w wyniku ujawnienia w ramach obrony firmy GM w postępowaniach sądowych; w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo. Dane gromadzone lub otrzymywane przez firmę GM mogą też być używane do prowadzonych przez nią badań lub mogą być udostępniane osobom trzecim w celach badawczych, jeśli zostanie wykazana taka potrzeba, a używane lub udostępniane dane nie będą pozwalały na zidentyfikowanie konkretnych pojazdów ani ich właścicieli.

Rejestracja danych pojazdu i ich poufność

Pojazd jest wyposażony w pewną liczbę układów elektronicznych rejestrujących dane dotyczące działania pojazdu i sposobu, w jaki jest p ...

Identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID)

Technologia RFID jest stosowana w niektórych pojazdach do funkcji takich jak monitorowanie ciśnienia w oponach i zabezpieczenie układu zapłonu. Jest ona r ...

Categorie