Chevrolet Aveo: Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga

Chevrolet Aveo –> Wprowadzenie –> Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga

Niebezpieczeństwo Akapity oznaczone słowem Niebezpieczeństwo zawierają
informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem śmierci.

Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do śmierci.

 

Ostrzeżenie Tekst oznaczony jako Ostrzeżenie zawiera
informacje o zagrożeniu wypadkiem lub obrażeniami ciała. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

 

Przestroga Tekst oznaczony słowami Przestroga zawiera informacje o możliwości uszkodzenia samochodu. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Życzymy szerokiej drogi!

Chevrolet

Korzystanie z instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji uwzględniono wszystkie opcje oraz elementy wyposażenia dostępne dla tego modelu. Niektóre opisy, włączając w ...

W skrócie

...

Categorie