Chevrolet Aveo: Oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Wymiana żarówki –> Oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Oświetlenia tablicy rejestracyjnej


  1. Podważyć śrubokrętem obudowę lampki.
  2.  Wysunąć obudowę lampy w dół, uważając, aby nie ciągnąć za przewód.

    Obrócić oprawkę żarówki w lewo, aby ją odblokować.

  3.  Wyjąć żarówkę z oprawki i zamocować nową żarówkę.
  4. Wsunąć oprawkę żarówki w obudowę lampy i obrócić w prawo.
  5.  Włożyć obudowę lampy i zamocować, korzystając z śrubokręta.

Centralne, wysoko zamontowane światło hamowania

Jeżeli centralne, wysoko zamontowane światło hamowania nie działa, powierzyć jego sprawdzenie serwisowi. ...

Oświetlenie wnętrza

W celu demontażu podważyć jedną stronę przełącznika lampy, korzystając z płaskiego wkrętaka. (Uważać, aby nie z ...

Categorie