Chevrolet Aveo: Komputer pokładowy

Chevrolet Aveo –> Wskaźniki i przyrządy –> Komputer pokładowy

Komputer pokładowy


Komputer pokładowy znajduje się w wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC).

Przekazuje on kierowcy informacje związane z jazdą, takie jak średnia prędkość jazdy, odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa, średnie zużycie paliwa i czas jazdy.

Komputer pokładowy


Komputer pokładowy jest obsługiwany poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego na dźwigni kierunkowskazów.

Wybrać górny wyświetlacz. Miga on, gdy jest wybrany.

Każde obrócenie pokrętła regulacyjnego powoduje zmianę trybu wyświetlania w następującej kolejności: Średnia prędkość jazdy → Odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa → Średnie zużycie paliwa → Czas jazdy → Średnia prędkość jazdy

Informacje wyświetlane w niektórych trybach można wyzerować, naciskając przycisk SET/CLR.

Średnia prędkość

Średnia prędkość


W tym trybie pokazywana jest średnia prędkość, z jaką porusza się samochód.

Średnia prędkość jest naliczana zawsze, gdy pracuje silnik, nawet jeśli pojazd jest nieruchomy.

Aby wyzerować średnią prędkość jazdy, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa

Odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa


W tym trybie pokazywana jest szacunkowa odległość, jaką można przejechać do momentu całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.

W przypadku zatankowania paliwa, gdy pojazd stoi na pochyłości lub gdy odłączony jest akumulator, komputer pokładowy nie jest w stanie odczytać rzeczywistej wartości.

Uwaga Komputer pokładowy to urządzenie pomocnicze, które może podawać wskazania odbiegające od rzeczywistych, w zależności od warunków.

Wartość odległości, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa, zmienia się w zależności od stylu jazdy, trasy i prędkości pojazdu, ponieważ jest ona obliczana na podstawie zmieniającego się zużycia paliwa.

Średnie zużycie paliwa

Średnie zużycie paliwa


W tym trybie pokazywane jest średnie zużycie paliwa.

Średnie zużycie paliwa jest naliczane zawsze, gdy pracuje silnik, nawet jeśli pojazd jest nieruchomy.

Aby wyzerować średnie zużycie paliwa, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Czas jazdy

Czas jazdy


W tym trybie pokazywany jest całkowity czas podróży.

Czas jazdy jest naliczany od momentu ostatniego wyzerowania tej wartości, nawet jeśli pojazd jest nieruchomy.

Aby wyzerować czas jazdy, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Uwaga Rzeczywiste wartości średniej prędkości, odległości, jaką może pokonać samochód przy danym poziomie paliwa, i średniego zużycia paliwa mogą różnić się od wartości pokazywanych przez komputer pokładowy. Jest to uzależnione od warunków panujących na drodze, sposobu jazdy oraz prędkości samochodu.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są przekazywane za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego kierowcy (DIC) lub w postaci ostrzeżeń akustycznych. W zależności o ...

Personalizacja ustawień

Istnieje możliwość personalizacji ustawień samochodu poprzez zmianę parametrów na wyświetlaczu informacyjnym komputera pokładowego ...

Categorie