Chevrolet Aveo: Funkcja przecierania szyby

Aby włączyć wycieraczki w celu jednokrotnego przetarcia szyby w przypadku lekkiego deszczu lub mgły, należy lekko nacisnąć dźwignię wycieraczek/spryskiwacza w dół i zwolnić ją. Po zwolnieniu dźwignia automatycznie wraca do położenia wyjściowego. Wycieraczki wykonują jeden cykl pracy.

Przestroga Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Nie włączać wycieraczek, gdy szyba przednia jest sucha albo pokryta śniegiem lub lodem. Praca wycieraczek na pokrytej śniegiem lub lodem szybie przedniej może spowodować uszkodzenie ich piór lub silnika, bądź nawet samej szyby. Przed włączeniem wycieraczek przy niskiej temperaturze zewnętrznej sprawdzić, czy ich pióra nie przymarzły do szyby.

Włączenie wycieraczek przymarzniętych do szyby grozi uszkodzeniem ich silnika.

Wycieraczka przedniej szyby

W celu włączenia wycieraczek przedniej szyby należy włączyć zapłon, a następnie unieść dźwignię wycieraczek/sprys ...

Regulowany czas trwania cyklu pracy wycieraczek

Aby dostosować czas trwania cyklu pracy wycieraczek, obrócić pokrętło: Krótszy czas trwania cyklu = obrócić pokrętł ...

Categorie