Chevrolet Aveo: Dach

Okno dachowe

Ostrzeżenie Przy obsłudze dachu otwieranego należy zachować ostrożność.

Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Szczególnie należy uważać na ruchome części podczas ich obsługi. Zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Okno dachowe można obsługiwać przy włączonym zapłonie.

Otwieranie lub zamykanie

Otwieranie lub zamykanie


Aby otworzyć okno dachowe, nacisnąć przełącznik (1). Okno dachowe otworzy się automatycznie.

Aby zatrzymać jego ruch, nacisnąć ponownie jeden z przycisków.

Aby otworzyć okno do żądanego położenia, nacisnąć i przytrzymać przełącznik (1).

Zwolnić przycisk, gdy okno znajdzie się w żądanym położeniu.

Aby zamknąć okno dachowe, nacisnąć i przytrzymać przycisk (2), aż do zamknięcia się okna.

Unoszenie lub zamykanie

Aby otworzyć okno w pozycji uchylnej, nacisnąć i przytrzymać przycisk (2).

Zwolnić przycisk, gdy okno znajdzie się w żądanym położeniu.

Aby zamknąć okno dachowe, nacisnąć i przytrzymać przycisk (1), aż do zamknięcia się okna.

Roleta przeciwsłoneczna

Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana ręcznie.

Rozwijać lub zwijać roletę przeciwsłoneczną, przesuwając ją.

Gdy okno dachowe jest otwarte, roleta nie może być rozwinięta.

Ostrzeżenie Części ciała wystawione na zewnątrz samochodu mogą zostać uderzone przez mijane pojazdy i przeszkody. Nie należy wystawiać żadnej części ciała na zewnątrz samochodu.

Nieprawidłowa obsługa okna dachowego grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne można odchylać do dołu i na bok, aby zapewnić kierowcy i pasażerowi podróżującemu z przodu ochron ...

Fotele, elementy bezpieczeństwa

...

Categorie