Chevrolet Aveo: Czynności serwisowe

W celu zapewnienia optymalnej wydajności chłodzenia zaleca się wykonywać raz w roku przegląd układu klimatyzacji:

Przestroga Korzystać wyłącznie z odpowiedniego czynnika chłodzącego.

 

Ostrzeżenie Układy klimatyzacji muszą być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Nieodpowiednie metody serwisowania mogą doprowadzić do powstania obrażeń.

Filtr przeciwpyłkowy

Filtr powietrza dla wnętrza pojazdu Filtr usuwa kurz, sadzę, pyłki i zarodniki z powietrza pobieranego z zewnątrz poprzez wlot powietrza. Wymiana filtra ...

Prowadzenie i użytkowanie

...

Categorie