Chevrolet Aveo: Automatyczne sterowanie światłami

Chevrolet Aveo –> Oświetlenie –> Światła zewnętrzne –> Automatyczne sterowanie światłami

Funkcja automatycznego sterowania światłami

Funkcja automatycznego sterowania światłami


Gdy zewnętrzne warunki oświetleniowe są słabe, a funkcja automatycznego sterowania światłami jest włączona, światła zewnętrzne i oświetlenie deski rozdzielczej włączają się automatycznie.

Aby wyłączyć tę funkcję, obrócić pokrętło w położenie OFF.

Wszystkie światła zostaną wyłączone, a pokrętło powróci do swojego pierwotnego położenia AUTO.

Przełącznik świateł

Włączniki świateł zewnętrznych Aby włączyć lub wyłączyć światła zewnętrzne, przekręcić pokr ...

Światła drogowe

Światła drogowe można włączyć, gdy włączone są światła mijania. W celu przełączenia ze świateł m ...

Categorie