Chevrolet Aveo: Autoalarm

Włączanie

Włączanie


Wcisnąć przycisk na radiowym
nadajniku zdalnego sterowania.

Autoalarm uzbraja się automatycznie po upływie 30 sekund.

Lampka kontrolna miga szybko w ciągu pierwszych 30 sekund, a następnie zaczyna migać powoli.

Jeżeli lampka kontrolna nadal miga szybko po upływie pierwszych 30 sekund, oznacza to, że drzwi kierowcy nie zostały do końca zamknięte lub wystąpiła usterka układu.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Wyłączanie

Rozbrojenie autoalarmu następuje po odblokowaniu zamków samochodu przyciskiem na nadajniku zdalnego
sterowania.

Sygnalizacja alarmu

Sygnał alarmu można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk nadajnika zdalnego sterowania lub włączając zapłon.

Autoalarm można dezaktywować poprzez naciśnięcie przycisku lub
włączenie zapłonu.

Automatyczne blokowanie drzwi

Jeżeli żadne drzwi nie zostaną otwarte albo kluczyk nie znajdzie się w położeniu ACC lub ON w ciąguminut od odblokowania drzwi za pomocą nadajnika, nastąpi automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi i uzbrojenie autoalarmu.

Automatyczne odblokowanie drzwi

Zamki wszystkich drzwi zostaną automatycznie odblokowane w przypadku zadziałania czujników zderzenia przy włączonym zapłonie.

Drzwi mogą jednak pozostać zablokowane w razie wystąpienia mechanicznej awarii układu zamków lub akumulatora.

Zabezpieczanie samochodu

...

Immobilizer

Immobilizer stanowi dodatkowe zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą oraz uniemożliwia jego uruchomienie przez nieupoważnione osoby. W samochodach z immo ...

Categorie