Suzuki Swift: Popielniczka

Popielniczka


Aby wyjąć popielniczkę z tablicy przyrządów w celu oczyszczenia, należy wysunąć ją całkowicie z oprawy, przyciskając przy tym metalową płytkę wskazaną na rysunku

Popielniczka


Aby wyjąć tylną popielniczkę, należy wyciągnąć ją z oprawy, przyciskając języczek, wskazany na rysunku.

OSTRZEŻENIE Przed zamknięciem popielniczki upewnił się, że tytoń Jest całkowicie wygaszony.

Nigdy nie wrzucaj do popielniczek śmieci, grozi to pożarem.

Zapalniczka (w niektórych modelach)

W celu użycia zapalniczki należy wcisnąć ją w głąb gniazdka i puścić. Samoczynnie rozgrzeje się i wyskoczy do normalnego po& ...

Zegar

Zegar pracuje dopóki akumulator jest podłączony i zasila układ. Zegar nastawia się wg poniższych wskazówek. Ustawianie wskazań minu ...

Categorie